4. semester - Påbegyndes vinter 2023

Image

Praktik

Varighed af ca. 3 måneder

I en privat eller offentlig virksomhed

Praktikken er ulønnet

Image

Afsluttende eksamensprojekt

Det afsluttede projekt omfatter alle kerneområder, hvor forståelse af praksis, anvendte teorier og metoder i relation til den valgte problemstilling, der tager udgangspunkt i en konkret opgave inden for multimedieområdet.

Problemstillingen formuleres af i samarbejde med en offentlig eller privat virksomhed, og vejlederen godkender derefter problemstillingen. Projektet munder ud i en rapport og et produkt, og produktet skal være en digital applikation eller en digital formidling.