UX - Case Moodle del 1


Opgaven

Flere studerende på Cphbusiness giver udtryk for, at de ikke er tilfredse ned at bruge Moodle. Det er dog uklart, hvad der reelt er problemet. Det skal I som UX’ere finde ud af!

I skal undersøge, hvordan brugerne anvender Moodle og hvad deres problemer i forhold til systemet er.

Nedenfor vil de anvendte metoder blive beskrevet

Som studerende på CPH business og selv bruger af platformen Moodle, er det essentielt at vi, i vores arbejde, laver objektiv og neutralt research.


Opgaven er delt op i 3 dele. Dette er 1. del

Problemstilling

De studerende på CPHBusiness bruger Moodle dagligt og har til skolen og lærerne givet udtryk for at Moodle ikke virker tilfredsstillende.

For at kunne løse dette problem har vi brug for at de studerende sætter ord på og viser hvilke funktioner der er utilfredsstillende men også hvad der rent faktisk virker optimalt.

Til 1. del af Moodle opgaven skal vi undersøge:

Hvordan vores brugere anvender Moodle.
Hvilke problemer støder de ind i.

Ved hjælp af Field Study skal vi gerne kunne blive klogere på brugerens gains og pains så vi til sidst vil kunne udforme en Persona

Anvendte metoder

For at komme nærmere ind på problemets kerne, har vi brug for at lave researche ved følgende metoder:

1. Observation

2. Interview

3. Empathy Map

4. Persona

Observation

Vi havde i alt 6 brugere, alle studerende på CPHBusiness i Lyngby, til at deltage i vores Field Study.

Vi startede med at sætte os et rart sted for brugeren og informerede om at vi ville dele vores "test" op i 2 dele.

Vi fortalte brugerne at vi meget gerne ville observere dem imens de brugte Moodle som de normalt ville gøre. Dvs. vi havde ingen opgaver til brugeren eller en forventning om hvilke funktioner de skulle bruge

Under observationen og interviewet udfyldte vi et Empathy map med "says", "does", "thinks" og "feels"

Interview

Vi valgte et semi-struktureret interview med følgende spørgsmål:

Kan du beskrive hvad du bruger Moodle til?
Hvilke funktion benytter du mest?
Hvorfor netop denne funktion?
Hvordan oplever du at komme derhen?
Hvordan oplever du at komme i kontakt med lærere og studerende på Moodle?
Hvilke steder på Moodle bruger du til kontakt?
Hvis du skal introducere en ny studerende til Moodle hvilken features vil du fremhæve?
Hvorfor lige netop denne feature?
Dækker Moodle dine behov på dit studie?
Hele studieprofilen – giv evt eksempel

Empathy map

Vi fik analyseret og arrangeret vores observationer i kategorier, ud fra de udfyldte Empathy maps.

Dataanalyse (clustering)

Vores observationer kategoriserede vi som følgende:

"Opgaver", "bump", "gain" og "pain"


Vores Interview kategoriserede vi som følgende:

"Motivation", "Mål" og "Frustration"

Persona - løsning

Ud fra vores empathy map, observation og interview kom vi frem til 2 typer studerende. Det vil altid være mulighed for at finde flere typer men dette mener vi kræver en større undersøgelse med flere testpersoner.

Mainstreamer - der vægter det sociale og en nem og velfungerende platform.

Ekspert- der vægter struktur og overblik

Gruppens løsningsforslag

Vi er kommet frem til 2 persona´er som har brug for forskellige løsninger i Moodle. Dette er baseret på de mange anvendte metoder.

Ved hjælp af observationen fandt vi ud af hvordan vores testbrugere anvender Moodle i deres daglige rutine.

Ved hjælp af interviews fik vi uddybende historier om brugernes oplevelser.

Alt dette kunne samles i ét Empathy Map som gav os et overblik over hvad brugeren gør, tænker, siger og føler.